ಸಂಚಿಕೆ ೧೨ ಡಿಸೆಂಬರ್ ೨೦೧೦ 

 

ಇದೊಂದೇ ಅಂತ್ಯ,
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಯಸಿ
ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಕಾಯುತ್ತೇನೆ.
ಹೀರಿದಷ್ಟೂ ಸುಂದರ,
ಉಸಿರಾಡಿದಷ್ಟೂ ಜೀವ.
ನಿನಗೀಗ ಹಸಿ ಮುಂಜಾವು.
ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಬೇಲಿಯೊಳಗೆ
ಭದ್ರವಾಗಿವೆ ಕನಸು.
ನಿನ್ನ ಕನಸ ಖುಷಿ ಕೇಕೆಯಿಂದ
ಸಿಹಿ ನಿದ್ರೆಗೂ ಕೊಂಚ ಮುನಿಸು.
ಬರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ
ನಿನ್ನ ಸೋಕಿ ಬಂದ ಹೊಂಗಿರಣಗಳನ್ನು
ಬೇಗ ಕಳಿಸಿಕೊಡು
ಒಂದು ಹೊಸ ಸಂದೇಶವನಿತ್ತು...
 
 
 
 
 

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

ಚಿನ್ನದಾ ರನ್ನದಾ ಕೋಲೇ...ಕೋಲಾಟ-ಡಾ. ಚಕ್ಕೆರೆ

ನವ ಕನ್ನಡತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಚಾರ್ಯ ಕುವೆಂಪು-ಡಾ. ಬಂಜಗೆರೆ

ಡಿಸ್ನಿಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ರಾಜೇಗೌಡ್ರ ದೀರ್ಘದಂಡ ನಮಸ್ಕಾರವೂ, ಲಿಡೋ ಶೋ ನಲ್ಲಿ ಗುರುಬಸವಯ್ಯನವರ ಗೊರಕೆಯೂ-ಟೋನಿ ಅನುವಾದಿತ ಕಪ್ಪು ಕವಿತೆ: ಹಾದಿಬದಿಯಲ್ಲೊಂದು ಅಗ್ಗಿಷ್ಟಿಕೆ-ಡಾ ಎಚ್ ಎಸ್ ಆರ್ ರಾವ್
ಹಾ ಸವಿಗಾರ ಹೂವ ಪಕಳೆಗಳು ಅಷ್ಟಷ್ಟೇ ಅರಳಿದಾಗ-ಬೇಲಾ ಮರವಂತೆ
ಏಡ್ಸ್-ಮಹಾಮಾರಿಯ ಮಸುಕು ಹೆಜ್ಜೆಗಳು... ಮತದಾರ-ಹಿಶಿರಾ
ಈ ದಿನನಿತ್ಯದ ವಿಷಾಭಿಶೇಕವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕುಲಾಂತರಿ-ಬಿಗ್ ನಿಜಕ್ಕೂ ಬೆಟರ್ರಾ?!
ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಚಡ್ಡಿ, ಲಪ್ಪಟ್ಟೆ ಚಡ್ಡಿಗಳ ಜಂಗಿಕುಸ್ತಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ-ಸಹನಾ ಇಸ್ಸೀ...ಇಸ್ಸೀ...ಕೊಳಕು ತಿಪ್ಪೆಯಾಗಿರುವ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜಕೀಯ-ಎಸ್ ರಂಗಧರ