ಅಂಗಳ
Print this pageAdd to Favorite

 

ಸಂಚಿಕೆ ೧೮ ಆಗಸ್ಟ್ ೨೦೧೧

 

 ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ಹಿಪ್ಪೆಯಾಗಿ

ಕಾದು ಕೂತ ಸೀತೆ

ಹಿಡಿದೆಲುಬಿನ ಬೊಗಸೆಯಿಂದ

ಕಾಲನ ಹನಿ ಸೋರಿದರೂ

ಕಣ್ಣು ತಳ ಹತ್ತಿದರೂ

ಕಾಯುವುದು ನಿಲದೇ

ಬೇಯುವುದು ಬರಿದೇ

ತೇಯ್ವುದಂತೂ...

ಉಸಿರಿನಾದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ-ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ

ಅದೇ ಅದೇ ಅದೇ...

 

ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ!!!! ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕನ್ನಡ ಓದುಗರಿಗೆ ಆಯಾಮದ ಹೊಸ ಕೊಡುಗೆ!

 ಊರು ಬೇರು- ಈ ಊರು, ಆ ಊರು, ನನಗ್ಯಾವೂರು ಯಾವ ಬೇರುಗಳ ತಾಕಲಾಟ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ಇದೇ ನನ್ನೂರು ಇದೋ ನನ ಬೇರು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ- ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು.

(ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

 
 

 

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Neemgrove Media
All Rights Reserved