ಸಂಚಿಕೆ ೨೩, ಜನವರಿ  ೨೦೧೨

ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

 

ಕಡೆದಿಟ್ಟರೇನು ಕಿತ್ತೊಗೆದರೇನು
ಕೆಡಿಸಿಟ್ಟರೇನು ಕೈಮುಗಿದರೇನು
ಒಡೆದಿಟ್ಟು ಮನೆಕಟ್ಟಿ ಗೆದ್ದೆಯೇನು?
ಕಡೆಗೊಮ್ಮೆ ಹಾಳು ಕೊನೆಗೆಲ್ಲ ಧೂಳು
 
ಗಣಿತ ನಿನದು ಎಣಿಕೆ ನಿನದು
ನೋಟಕೂ ತಾಕದೆ ಹಿಡಿತಕೂ ಸಿಲುಕದೆ
ಸಮಚಿತ್ತ ಸಮಗತಿಯ
ಓಟ ನನದು
ಬದುಕುವಾಟ ನಿನದು

 

ಊರು ಬೇರು - ತುಣುಕು ೧೧

 ಊರು ಬೇರು- ಈ ಊರು, ಆ ಊರು, ನನಗ್ಯಾವೂರು ಯಾವ ಬೇರುಗಳ ತಾಕಲಾಟ ಗುಂಗಿನಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ, ಇದೇ ನನ್ನೂರು ಇದೋ ನನ ಬೇರು ಎಂದು ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲ ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ- ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಲು ಈ ಕೆಲವು ತುಣುಕುಗಳು.

(ವಿಡಿಯೋ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ)

 
 

ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • ಕೇಜನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೈ ನೋಡಿಸಿಕೊಂಡ ಪ್ರಸಂಗ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Neemgrove Media
All Rights Reserved