ಅಂಗಳ      ಕರುಣೆ ಕಣ್ಣ ತೆರೆಯೇ
Print this pageAdd to Favorite
 
ಯುಕ್ರೇನಿನ ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ದುರಂತವಾಗಿ ೨೫ ವರ್ಷಗಳು. ಚೆರ್ನೋಬಿಲ್ ಅಣುಸ್ಥಾವರದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಣುಸ್ಥಾವರದ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆಂದೇ ಆಗತಾನೇ ತಲೆಯೆತ್ತಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಸಿಟಿ ಪ್ರಿಪ್ಯಾತ್ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ೨೪,೦೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಯಾವುದೆ ಜೀವಿಗಳ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾಗಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲವೆಂದು ವಿಜ್ನಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಳೂರಿನ ಚಿತ್ರಗಳಿವು. ಕಾಣುವ ಪ್ರತೀ ಅಂಗುಲವೂ ವಿಕಿರಣಮಯ! ಕಣ್ಣೆದುರಿಗಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಫುಕೋಷಿಮಾ. ಭೂಪಾಲದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಆದ ರಾಸಾಯನಿಕವೊಂದರ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಚಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕು ಕೊಡಲು ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ. ಈ ಪರಮಾಣು ಶಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕೇ?!

Credit: Telegraph 
 
 
 
Credit: boredpanda
 
 
 
Credit: boredpanda
 
Credit: boredpanda
 
Credit: boredpanda
 
Credit: boredpanda
 
Credit: boredpanda
 
Credit: boredpanda
 
Thanks to: Igor Kostin, Pedro Moura Pinheiro, Vivo (Ben), misterbisson, Anosmia, zbruch, oinkylicious, hanszinsli, abandonia
 
 
 
 
 
Copyright © 2011 Neemgrove Media
All Rights Reserved